Categorieën
Dienstverlening Socio Cultureel Sport Vereniging Vrije Tijd

Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, …
Alleen: als je het financieel moeilijk hebt, zijn veel van die activiteiten te duur.
Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.
Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.
We doen dit niet alleen, maar werken samen met:
– de verenigingen waar armen het woord nemen
– diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk
– hulpverleningsorganisaties
Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie biedt gratis begeleide activiteiten én financiële maatregelen aan.

Categorieën
Dienstverlening Socio Cultureel Vereniging

Bib ‘De Dijk’

Filiaal van Brugs Openbaar Bibliotheeknetwerk
Leesbevorderende, educatieve ontmoetingsplek voor alle inwoners van 0 tem 105 jaar ? van Sint-Pieters en omstreken, zowel individueel als in groeps- en/of klasverband.

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

Innovatieve basisschool De STEMpel

Onderwijs (kleuter en lager)
Voor- en naschoolse opvang
Vakantiekampen

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

open-school

Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen?
Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten.
Stap voor stap en in je eigen tempo.
Als je leert, sta je sterker!

Categorieën
Dienstverlening Gezondheidszorg Vereniging

CAW Noord-West-Vlaanderen vzw (Centrum Algemeen Welzijn)

CAW Noord-West-Vlaanderen is een sociale onderneming die informatie, advies en deskundige hulp biedt met doel het welzijn van de mensen uit de regio te versterken. Iedereen kan gratis en vlot bij ons terecht met vragen of problemen, wij bieden ondersteuning en begeleiding op heel wat levensvlakken:de persoonlijke levenssfeer, partnerrelaties, seksualiteit, gezin, scheiding, opvoeding, financiën, administratie, […]

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

Dienst Maatschappelijk Werk Bond Moyson West-Vlaanderen (regio St-Pieters)

Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds is een voorziening die als opdracht heeft, hulp- en dienstverlening te bieden aan gebruikers en aan hun mantelzorgers, in het bijzonder als zij door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid blijvend of tijdelijk problemen ondervinden. De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW), ook wel bekend als de ‘sociale dienst’, […]

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

Vrije Basisschool SLHD Sint-Leo Sint-Pieters

‘Alleen ga je sneller, samen ga je verder.’In onze leer- en leefschool hebben we aandacht voor de talenten van elk kind.Als duurzame en groene school willen we hen opvoeden tot sterke burgers die klaar zijn voor de maatschappij van morgen. Ons gastvrij en zorgzaam team stat klaar om samen deze weg te bewandelen. Oprichtingsjaar: 1890 […]

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

Brugwonen (covias)

Zo zelfstandig mogelijk wonen in gegroepeerde woningen.Een in de onmiddellijke omgeving gelegen ‘aanloopadres’ met gemeenschappelijk ruimteZelfstandig waar het kan, met ondersteuning indien nodig.Dagelijkse aanwezigheid van woonbegeleider die ondersteuning en begeleiding kanbieden, op maat en in onderling overleg. Oprichtingsjaar: 2016 Openingsuren:Aanwezigheid begeleiderstussen 8u en 10u en tussen 17u en 19u (maandag t/m vrijdag)13u tot 17u (weekend) […]

Categorieën
Dienstverlening Vereniging

Huurdersbond West-Vlaanderen

Wij geven juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten en helpt bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld (€12 – €20) kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Daarenboven ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad. […]

Categorieën
Dienstverlening Gezondheidszorg Vereniging

WGC De Bruggen

Wijkgezondheidscentrum De Bruggen is een eerstelijnscentrum waar huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers (psycholoog, diëtist, maatschappelijk werker) onder één dak samenwerken aan de gezondheid en het welzijn van de ingeschreven patiënten.