Categorieën
Diensten algemeen Vereniging

Ligo

Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen?
Basiseducatie helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten.
Stap voor stap en in je eigen tempo.
Als je leert, sta je sterker!

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

S-Plus Sint-Pieters

Activiteiten voor senioren

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Bewonerswerking VZW ’t Meulentje

Particulier Buurtwerk groepeert buurtbewoners voor activiteiten en staat ook open voor elk bewonersinitiatief dat de leefbaarheid in de eigen buurt of wijk wil versterken.

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Vzw Feestcomite Sint-Pieters

Feestcomite Sint-Pieters organiseert elk jaar het feestweekend. (Sint-Pieterskermis) dit evenement gaat door op het laatste weekend van Juni.

Sinds vorig jaar mede organisator van de kerstmarkt samen met Sint-Pieters Connected.

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

VFG Brugge

VFG Brugge richt maandelijks activiteiten in voor personen met een beperking, chronisch zieken, invaliden, en hun omgeving. Iedereen welkom. Deze activiteiten gaan maandelijks door in het dienstencentrum De Balsemboom, ingang Bilkske. Op het programma staan zowel ontmoetingsmomenten, voordrachten, optredens, … Kortom voor ieder wat wils.

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Buurtcentrum Den Heerd

Centrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan allerhande activiteiten.

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Volkstuinen Sint-Pieters

Zowel in de wijk Duivekete ( 14 percelen) als in de Sint-Pietersmolenwijk (10 percelen) bevindt er zich een site volkstuinen. Elke site heeft een tuinhuis met individuele opbergruimtes, een educatieve hoek, een compostplaats, een kruidentuin, een bessenhaag en fruitbomen. Het huren van een volkstuintje (circa 50 m²) gebeurt op jaarbasis.

Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Buurtwerk Sint-Pieters

Het buurtwerk Sint-Pieters werkt aan een leefbare buurt. Dagdagelijks worden er activiteiten georganiseerd in het buurtcentrum De Dijk, maar er zijn ook heel wat projecten en samenwerkingsverbanden : Sint-Pieters deelt, volkstuinen, badmintonclub, …. . Het buurtwerk probeert om via maximale participatie van de burger, van bewonersgroepen en ism zoveel als mogelijk organisaties en diensten stevige samenwerkingsverbanden op Sint-Pieters te creëren.

Categorieën
Sport Vereniging

vzw judo Ippon Ryu Brugge (JIRB)

VZW Judo Ippon Ryu Brugge is een vereniging in Brugge Noord die drijft op de inzet
van vrijwilligers.

Categorieën
Diensten algemeen Vereniging

CAW Noord-West-Vlaanderen vzw

CAW Noord-West-Vlaanderen is een sociale onderneming die informatie, advies en deskundige hulp biedt met doel het welzijn van de mensen uit de regio te versterken.