Over dit project

Sint-Pieters deelt ...

... faciliteert en promoot

Organisaties of inwoners die een deelinitiatief willen starten of verder uibouwen voor Sint-Pieters kunnen gebruik maken van de logistieke en promotionele ondersteuning van Sint-Pieters Deelt.

Zo gaan momenteel verschillende initiatieven (naaiclubs, Sint-Pieters Eet en computerherstel) door in buurtcentrum De Dijk en worden de promotiekanalen van de verschillende partners van Sint-Pieters Deelt ingezet om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.

... ondersteunt met expertise

Organisaties of buurtbewoners kunnen beroep doen op de opgebouwde ervaring van Sint-Pieters Deelt voor het organiseren van een geefplein, een repair café, een ruilbeurs…

... experimenteert

Sint-Pieters Deelt wil een aanjager zijn van nieuwe, behoeftegestuurde deel-initiatieven (op wijkniveau) en probeert waar mogelijk linken te leggen met andere organisaties (zoals bv. De Toekomst van Brugge, Klimaatpodium Brugge….).