Sint-Pieters Deelt

Sint-Pieters is een deel-gemeente

Sint-Pieters Deelt is een platform voor verschillende activiteiten, georganiseerd door organisaties of burgers, rond het thema ‘delen’ en met als doelgroep de Sint-Pieternaar.
Wil je zelf iets organiseren binnen dit thema in je straat, wijk of Sint-Pieters? Gebruik dit platform en neemt contact op. We kijken samen hoe we je kunnen ondersteunen.

Groetjes uit Sint-Pieters

Met ‘Groetjes uit Sint-Pieters’ wil het buurtwerk Sint-Pieters het gratis recreatief aanbod op Sint- Pieters promoten in deze Coronatijden. Je vindt er een resem wandel- of fietstochten en heel wat zoektochten die te voet of met de fiets kan worden afgelegd. Tot slot bieden we je ook een beschrijving aan van een aantal pleisterplaatsen op Sint-Pieters.
Elke vrijdag vanaf 22 mei t.e.m. 28 augustus vind je op de facebookpagina van buurtcentrum De Dijk en op deze website één tot twee activiteiten. Deze kunnen individueel of met het gezin worden beleefd.
Groetjes uit Sint-Pieters is een breed samenwerkingsverband , Sint-Pieters Deelt indachtig, waarin we dankbaar beroep doen Sint-Pieters. We danken Herman Gevaert (heemkundige bijdragen), Georges Cattoor (parcourskennis als trainer van AC Sodibrug), Bart Neyrinck (quizmaster die zich omvormde tot zoektochtbouwer), Sint-Leocollege (zoek- en wandeltochten van de sportleerkrachten), domein Aan de Plas (fietstochten), Caroline Decorte (fietstochten) en Lies Pintelon (fotozoektochten) en (straks..) nog vele anderen voor hun inbreng.
Het Netwerk Vrije Tijdsparticipatie, WGC De Bruggen, buurtcentra De Heerd en De Dijk, Recreatiedomein Aan de plas helpen mee aan de promotie en verspreiding van ‘Groetjes uit Sint- Pieters’.
Meer info (of heb je zelf een toffe gratis activiteit in petto ) : buurtwerk Sint-Pieters, patrick.anthone@mintus.be

Communicatie

Als je je buren wil leren kennen, veel volk wil op je event, gelijkgestemden wil warm maken om iets te organiseren… dan is goede communicatie onmisbaar!

Hoplr

Ben je al helemaal digitaal, hou je van apps, snelle communicatie en de laatste nieuwtjes? Contacteer dan je buren via het digitale netwerk Hoplr!

Kaffiche

Wil je affiches verspreiden voor je event? Maak dan gebruik van het netwerk van Kaffiche!

Verenigingen uit de buurt

Chiro Sint-Pieters Op Den Dijk: De kinderen en jongeren een...

Meer info

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie biedt gratis begeleide activiteiten én financiële...

Meer info

Toneelkring Werkgroep 66 vzw was oorspronkelijk een groep enthousiaste leden...

Meer info

Organiseren van uitstappen naar musea en tentoonstellingen, stadsbezoeken. Fietstocht, quiz,...

Meer info

Organisatie Kerstmarkt De Warmste Wijk Sint-Pieters

Meer info

Filiaal van Brugs Openbaar Bibliotheeknetwerk Leesbevorderende, educatieve ontmoetingsplek voor alle...

Meer info

Onderwijs (kleuter en lager) Voor- en naschoolse opvang Vakantiekampen

Meer info

Avansa Brugge organiseert activiteiten voor volwassenen (18+) in de vrije...

Meer info

Het beoefenen van de zangkunst op Sint-Pieters als vierstemmig koor...

Meer info

Over dit project

Met het project Sint-Pieters Deelt willen Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus regio Brugge, samen met inwoners, het delen van goederen en diensten in Sint-Pieters stimuleren.
Enerzijds organiseren we zelf heel wat activiteiten, anderzijds zetten we in op actief burgerschap en ondersteunen we graag initiatieven van inwoners die binnen het thema delen vallen.
Organisaties of inwoners die een deelinitiatief willen starten of verder uibouwen kunnen dus gebruik maken van de logistieke en promotionele ondersteuning van Sint-Pieters Deelt. Maak gebruik van onze expertise om medestanders te zoeken, een stappenplan te maken of de juiste (stads)diensten in te schakelen zodat je initiatief een succes wordt!