Speel-o-theek

De speel-o-bus rijdt naar basischool De
Stempel en vult er een lokaal vol speelgoed.
Iedereen is er welkom!


Kinderen kunnen er maandelijks met hun ouders
speelgoed ontlenen. Er is ook ruimte voor een tas
koffie en een toffe babbel

Locatie

Basisschool
De Stempel (Karel
Ledeganckstraat 3,
8000 Brugge)

Prijs

jaarlijks
inschrijvingsbedrag
van 1 euro

Data

  • 12/01/2022
  • 9/02/2022
  • 9/03/2022 
  • 6/04/2022
  • 8/06/2022

telkens van 14u tot 16u