Categorieën
Diensten algemeen Socio Cultureel Sport Vereniging

Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie biedt gratis begeleide activiteiten én financiële maatregelen aan.

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie richt zich op mensen die in een situatie van (kans)armoede leven.
De begeleide activiteiten zijn bedoeld voor mensen die op meerdere levensdomeinen (huisvesting, gezondheid, sociaal netwerk, inkomsten, opleiding …) ernstige problemen ondervinden.
De financiële initiatieven zijn bedoeld voor mensen die met een beperkt budget moeten leven.

In en rond Brugge is er een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten: sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen, sportwedstrijden, …
Alleen: als je het financieel moeilijk hebt, zijn veel van die activiteiten te duur.
Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te gaan.
Omdat kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten een basisrecht is, sloegen het OCMW en het Stadsbestuur van Brugge de handen in elkaar, om het vrijetijdsaanbod voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken.
We doen dit niet alleen, maar werken samen met:
– de verenigingen waar armen het woord nemen
– diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk
– hulpverleningsorganisaties

Oprichting: 2003

Regelmaat van de activiteiten:
wekelijks gratis begeleide vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur, jeugdactiviteiten)

doorlopend aanbod van ‘vrijetijdsvrienden’ (we helpen je iemand te vinden om aan vrijetijdsactiviteiten te doen)

doorlopend aanbod van financiële maatregelen (participatiekaart, tegemoetkoming in kosten voor vrijetijdsactiviteiten, tickets voor Brugse zwembaden aan 0,50 euro, beurtenkaarten voor Seniorensport aan 1 euro, schaatstickets aan 1 euro, bioscooptickets aan 1 euro, reservaties bij Vrijuit.nu en Iedereenverdientvakantie.be)

Aantal leden:1900

Contactpersoon:
Bart Hollevoet (050 32 74 96, 0496 90 50 15)
Björn Verweire (050 32 67 73, 0478 63 78 09, bjorn.verweire@ocmw-brugge.be)
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be