Categorieën
Socio Cultureel Vereniging

Buurtwerk Sint-Pieters

Het buurtwerk Sint-Pieters werkt aan een leefbare buurt. Dagdagelijks worden er activiteiten georganiseerd in het buurtcentrum De Dijk, maar er zijn ook heel wat projecten en samenwerkingsverbanden : Sint-Pieters deelt, volkstuinen, badmintonclub, …. . Het buurtwerk probeert om via maximale participatie van de burger, van bewonersgroepen en ism zoveel als mogelijk organisaties en diensten stevige samenwerkingsverbanden op Sint-Pieters te creëren.

Buurtcentrum De Dijk is in de week telkens open van 10 tot 18 uur.

Er is eveneens een driemaandelijkse buurtkrant Sint-Pieters.

Oprichting: 2000

Regelmaat van de activiteiten:
dagelijks

Contactpersoon:
Patrick Anthone
Buurtcentrum De Dijk
Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge
0486 65 63 86 of patrick.anthone@mintus.be