Categorieën
Diensten jeugd Vereniging

Innovatieve basisschool De STEMpel

Onderwijs (kleuter en lager)
Voor- en naschoolse opvang
Vakantiekampen

Deze school kiest bewust voor een combinatie van methodeonderwijs en klassieke technieken die in de loop der jaren bewezen resultaten tonen.

Innovatief luik: is voor ons stil staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij en onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn. Er wordt met onderzoek gewerkt, buitenklassen, kringgesprekken, veel lezen, technologie… Elk kind heeft een eigen digitaal toestel.

Traditioneel luik: zet in op een stevige basiskennis. Dat houdt in dat er nog steeds gedrild wordt zodat kinderen vlot lezen, rekenen,… Hier worden papieren materialen vlot gemixt met digitale.

Oprichtingsjaar: 21017

Directie:
Cindy Cottenjé
Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Brugge (achterkant Delhaize)
tel. 050 32 89 50 - mail: directie@brugge-destempel.be